Start

Förstasidan
Statistik

Social robot

Robotens syn
Modell/simulator
Levande modell


Arduino

Starta upp Arduino
DCcduino UNO
Pro Mini

Raspberry pi

Om Raspberry

Pic32

Om Pic32
Konstruktionen
Praktisk kom-igång
Starta upp UBW32
Installera MPLAB
Rinnande ljus
Stegmotor
Display
RS232 Pic32 - terminal
Luffarschack

Servo

Överblick
Isärmonterat servo
Styrning av servo
Mini Maestro
Bygga ett servo

Elektronik

Open Collector
Kontaktstuds
Drivsteg på utgångarna
Halleffektsensor/switch
MLX90316 (halleffekt)
Pulsbreddsmodulering

Open CV

Om OpenCV

Matematik

Linjär algebra
Olinjär länkmekanism

Social robot: Uppträdande
teater
Operfektionen - ett livstecken
De flesta rörelser vi gör har en poäng, några här nedan är exemplifierade, men det finns även rörelser vi gör utan uppenbar poäng, rent brus. Ungefär som om det "läcker" signaler lite utanför vår tankeprocess som "råkar" sätta kroppen i rörelse. När det är riktigt illa uppfattar vi det kanske som nervositet eller "ticks". Men även om vi är coola gör vi en massa konstiga saker med kroppen utan att det fyller något syfte. Vi kan inte sitta still, vi har händerna i ansiktet, känner på läpparna, kliar oss på armarna, flyttar omkring fötterna, gör en massa underliga saker med tungan och munnen, vrider oss på stolen för att hitta en mer bekväm ställning. osv.

Dessa nervösa och fysiologiska brister har inte en robot. Den rör sig inte en mikrometer utan någon anledning. Den är stilla som urberget. Problemet är bara att vi människor är så vana vid att detta brus är en del av livet att när bruset uteblir uppfattar vi någonting som dött.

Om man köper att det är på detta vis och vill arbeta för att människor ska ta till sig en robot, då är det viktigt att roboten åtminståne imiterar detta beteende. Spännande är iofs om man kan låta robotens tänkande "läcka" lite eftersom man då samtidigt får viss feedback vad roboten tänker på. Oavsett vilket handlar det alltså om att roboten ibland rör lite på nacken och huvudet, flyttar blicken ett kort ögonblick som om något distraherade maskinen, osv.

Ögonen
Blinka med ögonen
Forskning på robot-människa -interaktion har visat att en mycket viktig detalj för att roboten skall kännas närvarande är den att roboten blinkar med ögonen. Det kanske inte är så märkvärdigt egentligen.kroppsspråk Det är ju faktiskt något vi människor gör kontinuerligt för att våra ögonen skall hållas fuktiga och rena och som vi troligtvis gjort till en undermedveten signal för att känna igen levande väsen.

Ändra blickriktning
Det är viktigt även hur ögon och huvud rör sig. Då ögonen är små och lättrörliga ligger det nära till hands att först och främst flytta blickriktningen med ögonen. Det går snabbt och lätt. Om vi flyttar blicken med ögonen annat än högst tillfälligt, så riktar vi om hela huvudet - med hjälp av nacken - i den riktning vi vill titta. De lättrörliga snabba ögonen kommer först och därefter släpar det tyngre lite trögrörligare huvudet efter. Om vi står väldigt länge och tittar kommer vi antagligen sedan också vända hela vår kropp mot det vi tittar på. Min robot har ingen kropp, så sistnämda är inte aktuellt.

Kroppsspråk (ögon - nacke)
Kroppspråket är också en viktig detalj här. Exempel på hur vårt huvud och våra ögon kommunicera känslor och ett försök att sortera in detta i en kub som motsvarar huvudets rörelser. Tanken är alltså att vårt sinnesfokus befinner sig någonstans i kuben.

Tänkande, Uttråkad
När vi tänker så tittar vi ibland upp, ungefär som om vi skapade bilder i huvudet som vi måste lyfta ögonen för att kunna se. Tänkande kan ibland inkludera att vi är uttråkade och känner en hopplösthet och att vi då tittar upp för att slippa se det vi har framför oss.

Uttråkad, Uppgivenhet
Om vi känner sorg eller uppgivenhet tittar vi istället ner i backen och kan ibland även låta nacken "falla ihop" när vi tittar ner ungefär som om all kraft tagit slut.

emotionell kub
Ifrågasättande
Huvud böjt framåt men bibehållen ögonkontakt kan indikera ett ifrågasättande. Se brun pil 3.

Mallighet, makt, dominans (huvuv böjt bak)
Huvud böjt bakåt men bibehållen ögonkontakt signalerar domanians.

Förvåning, Överaskning
När vi är förvånade öppnar vi våra fokuserade ögon skjuter nacken bakåt ungefär som om vi för att vara säkra ville skydda oss från det vi upptäckt. Se röd pil 1.

Nyfikenhet
När vi är nyfikna fokuserar vi med öppna ögon det vi är nyfikna på och skjuter fram nacken för att komma närmare och tydligare se det vi vill se. Se blå pil 2.

Klicka för att studera simulering

Klicka för att studera simulering
Implementering
Med ovanstående som ide'-underlag har några olika dramatiseringar av känslor implementerats i min javascript-simulator: Dessutom är även följande implementerat. Nacken rör sig alltså lite på roboten. Dels ständiga rörelser med lite högre frekvens men efter en stund vrider den även på nacken samt höjjer och sänker huvudet. Roboten blinkar också med ögonen.

Dessa rörelser är ett område som kan utvecklas allt eftersom. Rörelserna kommer bilda kommunikativa element när roboten längre fram ska försöka sig på att kommunicera.

Robot och elektronik -sidan byter namn till electro.st

Senast läst 14:07:39 16/7 2017 Texten uppdaterad 17/9 2014
footer sign