Stereoseende med fixerade kameror
Djupberäkning
Det är möjligt att skapa ett stereoseende utan att ögonen (kamerorna) rör på sig - dvs är fixerade och tittar parallellt rakt fram.

stereosyn perspektiv Matematiken bakom kallas triangulering. Man behöver veta kamerornas brännvidd, avståndet mellan de två kamerorna. Sedan behöver man en punkt i objektet (P) som man kan känna igen i båda bilderna. Denna punkt hamnar då i Pv respektive Ph i bilderna (se övre bilden). Vektorerna Zv och Zh är alltså de framåtriktade kamerornas riktning. Ur dessa bilder måste datorn sedan plocka fram Xv1 och Xh1 som är avstånden från origo på C1 och C2 till punkterna Pv respektive Ph (se nedre bild).

stereosyn matematik När så är gjort kan avståndet till P enkelt räknas ut enligt:

D = bf/(xh1-xv1)

Fördelar och nackdelar
Jag tror det är lättare att fixa stereosyn med denna metod än med ögon som kan vrida sig i sidled. Mindre matematik och enklare programmering.

Nackdelen med denna metod, bortsett från att den känns lite trist i ett konstprojekt som detta, är att du får stereosyn bara inom en begränsad vinkel. Dessutom har man nackdelen rent allmänt av att man måste rotera hela huvudet ögonen sitter på för att få ett bättre synfält.