Huvudet
En modell av huvudets leder
Nedan en modell av huvudet. Flytta lederna genom att klicka på länkarna nedanför bilden. Vrid på de olika lederna: +P1 | -P1 | +P2 | -P2 | +P3 | -P3 | +P4 | -P4 | +P5 | -P5
Nollställ | Slumpa ny fokusvektor

nackleder
Princip
Principen för ovanstående skiss är alltså att nacken har 2 rörliga leder och huvudet roterar i botten. Dvs 5 frihetsgrader. På huvudet sitter också 2 ögon med vardera 2 frihetsgrader. Slumpar man en ny fokusvektor kommer ögonen fokusera enligt den.

Variabler
Jag har döpt lederna i nacken till P2 - P5, huvudets rotation är P1.