Det sociala huvudet
Allmänt
Lite vidare funderingar kring detta med vad social robot innebär har resulterat i ännu en lite mer avancerad simulering. Använd IE9, Firefox, chrome eller liknande med snabbt javascript för denna sida.

Funktioner: Slumpa ny fokusvektor. Rygga tillbaka. Nyfiken. Se söt ut. Dominant. Undergiven. Attityd. Himla med ögonen. För att du skall se så bra som möjligt kan du vrida modellen medsols eller motsols.

Simulator


Simuleringen
Matematiken och programmet bakom ovan är ganska enkelt. Vad jag är ute efter är först och främst känslan för vad som kan tänkas behövas och jag är numera rätt så säker på att man kan trycka in ett mycket avancerat program i de små processorer som kommer styra roboten senare. Här finns beräkningarna bakom robotens leder. Det verkar fungera bra. Hittar du något fel, hör av dig.

Sociala rörelser
Olika dramatiseringar av känslor som önskas kommuniceras. Viktigt för att uppfattas som levande. De flesta rörelser kan kombineras. T.ex. kan se söt ut (luta på huvudet) kombineras med nyfiken.

Ovanstående rörelser kan implementeras på lite olika sätt. I denna javascriptsimulering har jag helt enkelt skapat en räknare som triggas när rörelsen skall utföras. Denna räknare ligger till grund för att initiera rörelsen och återställa den. En liknande lösning går senare att göra i det chip ombord på roboten som sköter detta.

Om man jämför denna simulering med tidigare simulering av robothuvud där dessa sociala rörelserna saknas så ser man vad mycket dessa rörelser betyder för att göra något levande.