Sociala roboten **
Denna privata webbsida/blogg handlar just nu bl.a. om metallkillen till höger här nedan och hans föregångare på träfundamentet i höger meny,
samt diverse experiment, mekaniskt och elektroniskt eller mjukvarumässigt, relaterat till denna robot eller annat intressant punk, pyssel, mekande inkluderande ren konst eller bara funderingar samt därtill förenlig verksamhet.

Senast uppdaterat
141117 Pro Mini
141029 DCcduino uno
141018 Drivsteg på utgångar
141017 Ny webbsida
141005 Testar

** Social robot [wikipedia]: A social robot is an autonomous robot that interacts and communicates with humans or other autonomous physical agents by following social behaviors and rules attached to its role. This definition suggests that a social robot must have a physical embodiment (screen characters would be excluded).